The First Polish Translation of The Gutenberg Galaxy Just Published

16Aug17

Galaktyka Gutenberga, the first Polish translation of The Gutenberg Galaxy

The first Polish translation of Marshall McLuhan’s The Gutenberg Galaxy (1962) has just been published in Poland by Narodowe Centrum Kultury (National Cultural Centre), demonstrating that, although McLuhan might not now be making waves culturally as he did in the 1960s, he is at least continuing to make ripples.

Here is the short announcement in Polish, followed by an English translation:

Galaktyka Gutenberga należy do kanonu tych książek, które powinien znać każdy, kto interesuje się wzajemnymi związkami kultury, społeczeństwa i mediów. Pozycja plasująca się na pograniczu kilku dziedzin,m.in. socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, teorii sztuki, antropologii i historii, stanowi doskonały wstęp do koncepcji Marshalla McLuhana, który nie bez powodu nazywany jest jednym z największych myślicieli drugiej połowy minionego wieku”  – dr Kalina Kukiełko-Rogozińska

“The Gutenberg Galaxy is one of the canonical books which should be known to everyone interested in culture. This is an excellent introduction to Marshall McLuhan’s ideas, who is not without reason called one of the greatest thinkers of the second half of the last century. – Dr. Kalina Kukiełko-Rogozińska

Sourcehttp://nck.pl/ksiazki/319154-galaktyka-gutenberga/ (Thanks to Paolo Granata for the information).

Poland’s FlagNo Responses Yet to “The First Polish Translation of The Gutenberg Galaxy Just Published”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: